^ACE7B8480303397F69A6B0F9A92E27C34E9FBFAF371B783C1C^pimgpsh_fullsize_distr

Одбојка на песку

Мушки штранд и пешчана плажа идеална су подлога за играње одбојке на песку. На самој плажи али и Мушком штранду постоји неколико терена за одбојку.

Информације