Master plan

„Program razvoja turizma regiona jezera Palić – Master plan“ možete preuzeti ovde: Master plan Palić.

Projekat razvoja turističkog kompleksa Palić (Master plan 2006) urađen je 2006. godine i na osnovu ovog projekta je Vlada Republike Srbije, nakon toga, donela „Odluku o proglašenju dela naseljenog mesta Palić i dela jezera Palić sa priobaljem za prostor od značaja za razvoj turizma“. Ovim dokumentom otvoren je put planskog razvoja čitavog resorta, zaustavljena neplanska gradnja, postupak razrade planskih dokumenata i konstatovana faktička nemogućnost urbanizacije prostora prema instrukcijama u Master planu 2006.

S tim u vezi urađena je revizija važećeg dokumenta 2015. godine od strane kompanije Horwath HTL

Master plan nudi odgovore na sledeća pitanja:

  • koji je način usklađivanja interesa ključnih interesnih subjekata: lokalnih vlasti, institucionalnih investitora, turističkih subjekata, šire javnosti;
  • koji su predlozi projekata koji su tržišno utemeljeni, njihova identifikacija;
  • koje su faze realizacije identifikovanih projekata;
  • koji su načini na koje se pokreću raspoloživi resursi (prirodni, stvoreni i ljudski) da bi se postigli ciljevi turističkog razvoja;
  • koji su neophodni preduslovi da bi se plan ostvario.