Organizaciona struktura

Unutrašnja organizacija D.O.O. „Park Palić“ je uređena Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta.
Društvo je organizovano po sektorima:

  • Sektor za planiranje investicija i razvoj
  • Sektor za opšte i pravne poslove
  • Sektor za ekonomsko-finansijske poslove
  • Sektor za marketing i turizam
  • Sektor za planiranje dugoročnih projekata