У складу са основним задатком Парк Палића, да изгради туристичку дестинацију високе категорије по принципу одрживог развоја, реализовано је много инвестиционих пројеката. Реализовани пројекти су обухватали изградњу, реновирање и адаптацију објеката.

 

projekti