Парцела – Јавна површина “Зелени трг”

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 3.415 М2

НАМЕНА: Јавна површина у облику трга који је парковски уређен и планиран као “Зелени трг” са ниским растињем, а све са циљем да се задржи визуелна и просторна веза између Палићког и Омладинског језера.