Vožnja bicikla

Palić i Suboticu moguće je obići biciklom. Na raspolaganju je 6 biciklističkih tura i to:

  • Jezerska tura (20,5 km)
  • Gradska tura (17,8 km)
  • Etnoistorijska tura (52 km)
  • Foto – safari tura (36,9 km)
  • Eko tura (28,5 km)
  • Etno – gastro tura (32,4 km)

Kontakt za vodiče: 064/317-6120 ili 064/161-1032

Iznajmljivanje bicikla:
SuBike je javni servis za rentiranje bicikala i nalazi se na parkingu kod restorana Mala Gostiona.
Iznajmljivanje bicikla i rikši je moguće i kod Ženskog štranda

Informacije