Birdwatching

Посматрање птица је активност за коју је неопходан мир и тишина а то Палић и Лудаш свакако имају. Специјални резерват природе Лудаш познат је по богатој фауни птица, које можете погледати у свом природном станишту од априла до септeмбра.

Контакт:
Удружење љубитеља природе Рипариа

Информације