1key 1out

„Onekeyoneout“ je jedinstvena verzija realističke igre čiji je cilj da se nađe ključ za izlaz iz zaključane prostorije za samo 60 minuta.

Igra teče na sledeći način: dobrovoljno ulazite u sobu koja je ispunjena zanimljivim mozgalicama, tajanstvenim tragovima na neobičnim mestima, koje treba pronaći, korak po korak i da na kraju nađete jedini ključ koji obezbeđuje jedini izlaz iz prostorije.

Trenutno postoje tri sobe za odrasle i jedna za decu od 8 do 12 godina a igre su organizovane u nekoliko nivoa.

Radno vreme: samo na zakazivanje.

Informacije