Članovi Skupštine preduzeća Park Palić

Direktor preduzeća Park Palić

Kontakt direktora:

E-mail: office@park-palic.rs
Tel.: +381 (0) 24 602 780

Pomoćnik direktora za finansijsko upravljanje i kontrolu

Pomoćnik direktora za pravne, ekonomsko – finansijske poslove i razvoj turizma

  • Ljubica Bertović