Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Директор предузећа Парк Палић

Контакт директора:

Е-mail: office@park-palic.rs
Тел.: +381 (0) 24 602 780

Помоћник директора за финансијско управљање и контролу

Помоћник директора за правне, економско – финансијске послове и развој туризма

  • Љубица Бертовић