Програм пословања предузећа Парк Палић за 2020. годину као и измене и допуне програма

Програм пословања предузећа Парк Палић за 2018. годину као и измене и допуне програма

Програм пословања предузећа Парк Палић за 2017. годину као и измене и допуне програма

Програм пословања предузећа Парк Палић за 2016. годину као и измене и допуне програма

Програм пословања предузећа Парк Палић за 2015. годину као и измене и допуне програма