Опште информације
Приватне клинике које излазе на терен

Поликлиника „Мега Лаб“
Телефон: +381 (0) 24 534  314

Поликлиника „Кућа здравља“
Телефон: +381 (0) 24 557  575

Поликлиника „Др Еветовић“
Телефон: +381 (0) 24 571 067

Поликлиника „Badawi“
Телефон: +381 (0) 553 774

Поликлиника „Медик“
Телефон: +381 (0) 551 595

898_1.jpg

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине