Opšte informacije
Privatne klinike koje izlaze na teren

Poliklinika „Mega Lab“
Telefon: +381 (0) 24 534  314

Poliklinika „Kuća zdravlja“
Telefon: +381 (0) 24 557  575

Poliklinika „Dr Evetović“
Telefon: +381 (0) 24 571 067

Poliklinika „Badawi“
Telefon: +381 (0) 553 774

Poliklinika „Medik“
Telefon: +381 (0) 551 595

898_1.jpg

O nama

Izgradnje turističke destinacije visoke kategorije po principima održivog razvoja

Investirajte sa stilom

Investitorima su na raspolaganju infrastrukturno opremljene lokacije, u vlasništvu Grada Subotice

Članovi Skupštine

Članovi Skupštine preduzeća Park Palić

Javni konkursi i oglasi

Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić

Galerija slika

Namenske upotrebe državne imovine radi valorizacije turističkih resursa

Organizaciona struktura

Unutrašnja organizacija D.O.O. „Park Palić“ je uređena Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta.

Fotografije sa prelepog Palića

Palićko jezero, biser Vojvodine