Kvartalni i kumulativni izveštaji preduzeća Park Palić za 2022. godinu

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2021. godinu

Kvartalni i kumulativni izveštaji preduzeća Park Palić za 2021. godinu

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2020. godinu

Kvartalni i kumulativni izveštaji preduzeća Park Palić za 2020. godinu

Bilans uspeha

Bilans stanja

Izveštaj o tokovima gotovine

Troškovi zaposlenih

Dinamika zaposlenih

Kretanje cena proizvoda i usluga

Subvencije

Sredstva za posebne namene

Neto dobit

Trenutna zaduženost

Gotovinski ekvivalenti i gotovina

Izveštaj o investicijama

Bruto potraživanje

 – Bilans uspeha

 – Bilans stanja

Izveštaj o tokovima gotovine

Troškovi zaposlenih

Dinamika zaposlenih

Kretanje cena proizvoda i usluga

Subvencije

Sredstva za posebne namene

Neto dobit

Trenutna zaduženost

Gotovinski ekvivalenti i gotovina

Izveštaj o investicijama

Bruto potraživanje

Kvartalni i kumulativni izveštaji preduzeća Park Palić za 2019. godinu

Izveštaj o realizaciji programa poslovanja

Bilans stanja

Bilans uspeha

Bruto potraživanja

Kretanje cena proizvoda i usluga

Dinamika zaposlenih

Izveštaj o tokovima gotovine

Izveštaj o investicijama

Kreditna zaduženost

Neto dobit

Sredstva za posebne namene

Subvencije i ostali prihodi iz budžeta

Gotovinski ekvivalenti i gotovina

Troškovi zaposlenih

Bilans stanja

Bilans uspeha

Bruto potraživanja

Kretanje cena proizvoda i usluga

Dinamika zaposlenih

Izveštaj o tokovima gotovine

Izveštaj o investicijama

Kreditna zaduženost

Neto dobit

Sredstva za posebne namene

Subvencije i ostali prihodi iz budžeta

Gotovinski ekvivalenti i gotovina

Troškovi zaposlenih

 

Kvartalni i kumulativni izveštaji preduzeća Park Palić za 2018. godinu

Bilans uspeha

Bilans stanja

Izveštaj o tokovima gotovine

Troškovi zaposlenih

Dinamika zaposlenih

Kretanje cena proizvoda i usluga

Subvencije

Sredstva za posebne namene

Neto dobit

Trenutna zaduženost

Gotovinski ekvivalenti i gotovina

Izveštaj o investicijama

Bruto potraživanje

Kvartalni i kumulativni izveštaji preduzeća Park Palić za 2017. godinu

 

Kvartalni i kumulativni izveštaji preduzeća Park Palić za 2016. godinu