Javna nabavka radova: Adaptacija i sanacija trotoara u ulici Jožefa Hegediša i ulici Splitska aleja na Paliću JN/R/4/2016

Poziv i konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova male vrednosti: Adaptacija i sanacija trotoara u ulici Jožefa Hegediša i ulici Splitska aleja na Paliću, br JN/R/4/2016.