Jавна набавка радова: Адаптација и санација тротоара у улици Јожефа Хегедиша и улици Сплитска алеја на Палићу ЈН/Р/4/2016

Позив и конкурсна документација за јавну набавку радова мале вредности: Адаптација и санација тротоара у улици Јожефа Хегедиша и улици Сплитска алеја на Палићу, бр ЈН/Р/4/2016.