Јавна набавка добара мале вредности: Набавка ГИС модула – набавка и имплементација софтвера базе података о грађевинском и пољопривредном земљишту у зони надлежности ДОО Парк Палић, бр. ЈН/Д/8/2018

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку добара мале вредности: Набавка ГИС модула – набавка и имплементација софтвера базе података о грађевинском и пољопривредном земљишту у зони надлежности ДОО Парк Палић, бр. ЈН/Д/8/2018