Jавна набавка добара: Набавка електричне енергије ЈН/Д/3/2016

Позив и конкурсна документација за јавну набавку добара у отвореном поступку: Набавка електричне енергије бр ЈН/Д/3/2016.