Javna nabavka dobara: Nabavka električne energije JN/D/3/2016

Poziv i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku: Nabavka električne energije br JN/D/3/2016.