Јавна набавка добара: Набавка погонског горива за моторна возила бр. ЈН/Д/1/2018

Позив, конкурсна документација  и остала документација везана за јавну  набавку погонског горива за моторна возила  бр.  ЈН/Д/1/2018