Јавна набавка добара: Набавка путничког аутомобила ЈН/Д/16/2019

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку путничког аутомобила бр. ЈН/Д/16/2019