Javna nabavka dobara: Nabavka Tehničke opreme za održavanje Termalnog bazena na Paliću (broj JN/D/13/2017)

Poziv, konkursna dokumentacija i ostala dokumentacija vezana za javnu nabavku: nabavka Tehničke opreme za održavanje Termalnog bazena na Paliću (broj JN/D/13/2017)