Јавна набавка добара: Набавка Техничке опреме за одржавање Термалног базена на Палићу (број ЈН/Д/13/2017)

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку: набавка Техничке опреме за одржавање Термалног базена на Палићу (број ЈН/Д/13/2017)