Јавна набавка добара: Набавка техничке опреме за одржавање Термалног базена на Палићу ЈН/Д/9/2017

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку техничке опреме за одржавање термалног базена на Палићу бр.: ЈН/Д/9/2017