Javna nabavka male vrednosti za pružanje usluga fizičkog obezbeđenja objekata JN/U/1/2015

Poziv i konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti za pružanje usluga fizičkog obezbeđenja objekata u javnoj svojini na Paliću, održavanja higijene na javnim mestima, spasilačkih usluga na jezeru Palić i akviziterskih usluga tokom određenih manifestacija.