Јавна набавка мале вредности за пружање услуга физичког обезбеђења објеката ЈН/У/1/2015

Позив и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности за пружање услуга физичког обезбеђења објеката у јавној својини на Палићу, одржавања хигијене на јавним местима, спасилачких услуга на језеру Палић и аквизитерских услуга током одређених манифестација.