Javna nabavka radova: Adaptacija objekta Letnja pozornica na Paliću – druga faza JN/R/12/2017

Poziv, konkursna dokumentacija i ostala dokumentacija vezana za javnu nabavku radova u otvorenom postupku: Adaptacija objekta Letnja pozornica na Paliću – druga faza, br JN/R/12/2017