Jавна набавка радова: Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза ЈН/Р/12/2017

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку радова у отвореном поступку: Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза, бр ЈН/Р/12/2017