Javna nabavka radova: Adaptacija objekta Letnja pozornica na Paliću JN/R/1/2017

Poziv, konkursna dokumentacija i ostala dokumentacija vezana za javnu nabavku radova u otvorenom postupku: Adaptacija objekta Letnja pozornica na Paliću, br JN/R/1/2017