Jавна набавка радова: Адаптација објекта Летња позорница на Палићу ЈН/Р/1/2017

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку радова у отвореном поступку: Адаптација објекта Летња позорница на Палићу, бр ЈН/Р/1/2017