Jавна набавка радова: Изградња монтажне дрвене настрешнице уз Термални базен бр. ЈН/Р/16/2017

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку радова мале вредности: Изградња монтажне дрвене настрешнице уз Термални базен ЈН/Р/16/2017