Jавна набавка радова: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу ЈН/Р/5/2017

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку радова у отвореном поступку: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу ЈН/Р/5/2017