Jавна набавка радова: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ, бр. ЈН/Р/4/2018

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку радова у отвореном поступку: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ, бр. ЈН/Р/4/2018