Јавна набавка радова: изградња туристичке стазе око Омладинског језера са уређењем раскрснице и изградњом дела прилазне саобраћајнице ЈН/Р/6/2015

Позив и конкурсна документација за јавну набавку радова у отвореном поступку

Изградња туристичке стазе око Омладинског језера са уређењем раскрснице и изградњом дела прилазне саобраћајнице, бр. ЈН/Р/6/2015.