Javna nabavka radova: Izvođenje radova na završetku sanacije mola na Muškom štrandu na Paliću, br. JN/R/3/2019

Poziv, konkursna dokumentacija i ostala dokumentacija vezana za javnu nabavku radova u otvorenom postupku: Izvođenje radova na završetku sanacije mola na Muškom štrandu na Paliću, br. JN/R/3/2019