Jавна набавка радова: Извођење радова на завршетку санације мола на Мушком штранду на Палићу, бр. ЈН/Р/3/2019

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку радова у отвореном поступку: Извођење радова на завршетку санације мола на Мушком штранду на Палићу, бр. ЈН/Р/3/2019