Јавна набавка радова мале вредности бр. ЈН/Р/5/2015

Позив и конкурсна документација за јавну набавку радова мале вредности поплочање стазе Обала Лајоша Вермеша на Палићу, у оквиру пројекта „Уређење Великог парка“, бр. ЈН/Р/5/2015.