Jавна набавка радова мале вредности: Изградња торња на Западној обали Палићког језера бр. ЈН/Р/3/2018

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку радова мале вредности:  Изградња торња на Западној обали Палићког језера бр. ЈН/Р/3/2018