Jавна набавка радова мале вредности: Одржавање Велике терасе, бр. ЈН/Р/8/2019

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку радова мале вредности: Одржавање Велике терасе, бр. ЈН/Р/8/2019