Jавна набавка радова мале вредности: Санација дела мола (два повезна дела мола) на Мушком штранду на Палићу бр. ЈН/Р/11/2018

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку радова мале вредности: Санација дела мола (два повезна дела мола) на Мушком штранду на Палићу бр. ЈН/Р/11/2018