Javna nabavka radova: Nepredviđeni radovi na izvođenju radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću u 1. fazi, br. JN/R/7/2019

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, konkursna dokumentacija i ostala dokumentacija vezana za javnu nabavku radova u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: Nepredviđeni radovi na izvođenju radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću u 1. fazi, br. JN/R/7/2019