Jавна набавка радова: Непредвиђени радови на извођењу радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу у 1. фази, бр. ЈН/Р/7/2019

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку радова у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда: Непредвиђени радови на извођењу радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу у 1. фази, бр. ЈН/Р/7/2019