Jавна набавка радова: Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 1. фаза, бр. ЈН/Р/13/2018

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку радова у отвореном поступку: Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 1. фаза, бр. ЈН/Р/13/2018