Jавна набавка радова: Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 2. фаза, бр. ЈН/Р/14/2019

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку радова у отвореном поступку: Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 2. фаза, бр. ЈН/Р/14/2019