Javna nabavka radova: Radovi na rekonstrukciji termalnog bazena na Paliću JN/R/6/2016

Poziv i konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova u otvorenom postupku: Radovi na rekonstrukciji termalnog bazena na Paliću, br. JN/R/6/2016.