Jавна набавка радова: Радови на реконструкцији термалног базена на Палићу ЈН/Р/6/2016

Позив и конкурсна документација за јавну набавку радова у отвореном поступку: Радови на реконструкцији термалног базена на Палићу, бр. ЈН/Р/6/2016.