Javna nabavka radova: Rekonstrukcija pešačke staze na peščanoj plaži na Paliću JN/R/5/2016

Poziv i konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova u otvorenom postupku: Rekonstrukcija pešačke staze na peščanoj plaži na Paliću, br. JN/R/5/2016.