Jавна набавка радова: Реконструкција пешачке стазе на пешчаној плажи на Палићу ЈН/Р/5/2016

Позив и конкурсна документација за јавну набавку радова у отвореном поступку: Реконструкција пешачке стазе на пешчаној плажи на Палићу, бр. ЈН/Р/5/2016.