Jавнa набавкa радова у отвореном поступку: Адаптација објекта Летња позорница и поплочање дворишта, у оквиру пројекта „Уређење Великог парка“, бр. ЈН/Р/4/2015.

Позив и конкурсна документација за јавну набавку радова у отвореном поступку Адаптација објекта Летња позорница и поплочање дворишта, у оквиру пројекта „Уређење Великог парка“, бр. ЈН/Р/4/2015.