Јавна набавка радова: уређење Великог парка на Палићу – Поплочање трасе до хотела Парк ЈН/Р/7/2015

Позив и конкурсна документација за јавну набавку радова мале вредности
Уређење Великог парка на Палићу – поплочање трасе до хотела Парк, бр. ЈН/Р/7/2015.